NetPro

about

NetPro, çeşitli periyotlara göre üretimin planlandığı, sipariş ve taleplere göre üretimin ayarlandığı, tüm ürünlerin aynı kalite ve standartlarda belli reçetelere bağlı kalınarak üretildiğini garanti altına alan, miktar ve maliyetlerin takip edilebildiği bir üretim maliyet uygulamasıdır.

1 birim ürünün üretilmesi için gerekli malzeme ve kaynağın maliyetinden tüm şirket genelinde üretilen ürün ve kaynağın maliyetleri planlanabilmekte, istenen zaman aralıklarına uygun olarak raporlanabilmektedir.

NetPro ile üretim sürecinde planlananla gerçekleşen bütçe arasındaki tüm kayıp-kaçaklar takip edilebilmekte, bütçede oluşabilecek gram değerindeki maliyet farkları anlamlandırılabilmektedir.

NetPro, üretimin farklı illerde, farklı tesislerde ve farklı personeller tarafından aynı standartta üretilmesini temin eder.

Dağınık üretim süreçlerinin yönetilmesini kolaylaştırır, maliyet farklarının analizine olanak yaratır

about