ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

Çeşitli, ilişkili ve gitgide karmaşıklaşan süreçlerden veri elde etme, elde edilen verileri işleme ve bu verilerden kararlar çıkarma ihtiyacı her sektörden ve her ölçekten şirket için ERP sistemlerini gerekli kılıyor. Her yeni süreç için oluşturulan farklı tipte dokümanlar, ayrık veri tabanları ve tamamen bağımsız sistemlerin kullanımı bir süre sonra günlük iş faaliyetlerini dağıtık ve yönetilemez hale getiriyor.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), bir şirketin tüm kaynaklarını ve gerçekleştirdiği iş süreçlerini bütünsel bir platform üzerinden ilişkilendirerek aralarında veri akışı sağlayan sistem ve yazılımlardır. ERP, şirketinizin karar verme mekanizmalarını güçlendirir, uygulamalarınızı tek yerden kolayca yöneterek maliyetlerinizi düşürür, verimlilik ve ölçeklenebilirlik katar.

Netax ERP çözümleri, işletmenizin tüm kaynak, departman ve faaliyetlerinin uçtan uca entegrasyonunu sağlayarak iş süreçlerinizden anlamlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Netax’ın sunduğu web tabanlı ERP çözümleri tüm verilerin eşzamanlı ve tek yerden yönetimine olanak sağlayarak zaman ve maliyet avantajları kazandırır.

Şirketinize dair tüm verilerin standardize edip tek yerden kolayca yönetilebilir hale getirilmesi, bilgilerin tutarlılığını sağlayarak en doğru kararları vermenize yardımcı olur, veri bütünlüğü ile oluşabilecek hataları ve verim kayıplarını önler. Ayrı ayrı uygulamalarla ve bu uygulamaların entegrasyonuyla uğraşarak zaman ve para harcamayın. Tek platformda aylık maliyetlerle tüm ihtiyaçlar bütünüyle karşılanabilir, finansal riskler ve nakit akışı problemleri ortadan kaldırılır.

Netax ERP çözümleri ile bulunan tüm süreç, kaynaklar ve uygulamalarınızı tek yerden yönetin.

 • Finansal Yönetim
 • Tedarik Yönetim
 • Üretim Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • İş Zekası ve Analitiği
 • Kalite Yönetimi
 • Bakım-Onarım Yönetimi
 • Lojistik ve Malzeme Yönetimi
img

Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin