Entegrasyon

Birçok uygulamadan, sistemden ve süreçten gelen, entegrasyonu sağlanmamış dağıtık verilerin bir arada çalışamaması şirketlerin temel problemlerinin başında gelir.

İşletmelerin birbirinden farklı süreçleri yönetme gerekliliği çeşitli türde uygulamaların kullanımını kaçınılmaz kılar. Uygulama sayısı arttıkça sistem karmaşıklaşır, yönetimi zorlaşır, sistemin işletme maliyeti artar. Bir süre sonra bu karmaşıklığın sonucunda meydana gelen sorunlar yürütülen esas faaliyeti de etkilemeye başlar.

Şirketlerin tüm verilerine güvenli ve verimli yollardan ulaşabilmeleri, şirket faaliyetlerinin devamı için hayati önemdedir. Faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve sağlıklı devamı bu koşullarda ancak kurum içi ve kurumlar arası birimlerin entegrasyonu ile mümkün olabilir.

Entegrasyon, birbirinden bağımsız çalışan sistemlerin birleştirilerek bir arada çalışmaları, uygulama, veritabanı ve kritik sistemler arasında gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlanabilmesidir.

Netax müşteri, tedarikçi ve iş ortakları sistemlerinin altyapılar ile birleştirilmesi, kurum içi süreç, uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi, farklı noktalardaki uygulama ve bilgilerin toplanıp bir araya getirilmesi, sistem entegrasyon sürecinde gerekli olabilecek platformların sunulması, gerekli hallerde bu platformlar üzerinde geliştirme yapılması gibi kapsamlı entegrasyon çözümleri sunar.

Netax, farklı tür ve nitelikteki uygulamalar ile kurumsal sistemlerin iletişimini sunduğu entegrasyon çözümleriyle sorun olmaktan çıkarır.

  • Bilgiye güvenli ve verimli ulaşın
  • Kurum içi ve kurumlar arası birimleri entegre edin
  • Gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlayın
  • Verileri standart hale getirin
  • Süreci yalınlaştırın
  • Farklı kişilerin aynı veriyi aynı şekilde yorumlayabilmesini garantileyin
  • Karar süreçlerine katkı sunun, karar alıcıların işini kolaylaştırın
  • Rapor ve veri işleme maliyetlerini minimize edin

Netax süreçlerin ilişkilendirilmesi, farklı uygulama ve organizasyonların birbirine bağlanmasında kurumunuzun ihtiyacı olan en uygun çözümü sunar. Netax, sunduğu hazır platformlar veya size özgü geliştireceği çözümlerle işletmenizin genelinde kusursuz entegrasyon sağlar.

img

Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin