İş Zekası

İş zekası tek başına bir anlam ifade etmeyen ya da bir sonuç doğurmayan verinin (ham veri) çeşitli prosedür ve iş kuralına uygun işlenmesiyle anlamlandırıp, stratejik karar alma mekanizmalarına kazandıran teknik ve teknolojilerin tümüdür.

Farklı yöntemlerle, çeşitli kanallardan ya da kaynaklardan alınan verilerin ilişkilendirilmesi, işlenmesi ve analizi ile operasyonunuzun en doğru ve tutarlı bilgileri elde edebilmesi için önemlidir. Netax sizin için gerekli veri analitiği modellerini tanımlar, mimari tasarımları yapar, tasarımlara uygun şekilde veri analizlerini gerçekleştirir ve raporlar.

Netax oluşturduğu entegrasyon otobanları yardımıyla verilerinizi standart hale getirip, şirket bünyesinde her seviye ve sorumlunun aynı veriyi aynı şekilde yorumlayabilmesini sağlar. Mantıksal çözümlemeler, veri madenciliği, süreç madenciliği gibi metotlarla işletmenize ölçeklenebilirlik, doğru bilgi yöntemi ve stratejik karar alma kabiliyetleri kazandırır.

İs zekası metodojileri ile tüm uygulama ve altyapıların birbiriyle konuşması ve daha doğru iş kararlarının ortaya çıkması sağlanır. Veri ve raporların güvenirliliği optimize edilerek ana faaliyetin verimli, hatasız ve kesintisiz devamı temin edilir. Veri kirliliğine sebep olan ortamların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması, maliyetlerin aşağıya çekilmesinin olanaklarını yaratır.

Netax iş zekası çözümleri, merkezi bir raporlama platformu ile verilerin akışını doğru yöne çevirip ilişkisel olarak merkezde tutulmasını gerçekleştirir. Merkezdeki verilerin rapor ve bilgi objeleri ile karar vericilerin anlayacağı formatlara çevirir, organizasyonunuzun stratejik planlama süreçlerinde kullanılabilecek hale getirerek en doğru kararları hızlıca vermenize yardımcı olur.

  • En doğru veri raporlamaları ile destekli tutarlı kararlar verin
  • İş süreçleriniz hakkında değerli bilgiler edinin
  • İşletmenizi ilgilendiren tüm verilerden faydalanarak operasyonel verimliliğinizi arttırın
  • Olabilecek hataları önleyerek maliyetlerinizi düşürün
  • Verilerle destekli başarılı stratejiler geliştirin
  • Stratejik karar verme mekanizmalarınızı güçlendirin
  • Şirketinizin büyümesini hızlandırın, rekabet avantajı kazanın
img

Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin