NetAudit

about

NetAudit, oluşturulan iş kurallarına göre her türden tesisin, fiziki alanın, üretimin, personelin, mali denetimin, süreç ve kural denetimlerinin yapılabildiği gelişmiş bir denetim uygulamasıdır.


Süreçleri iyileştirmek ve şeffaflaştırmak, verimliliği arttırmak, kaynakları doğru planlamak, yapılan işlemlerin süreçlere ve standartlara uygunluğunu kurumsal değer olarak kazandırmak NetAudit’in sunduğu avantajların başında gelir.

NetAudit ile kendi süreçlerinize uygun denetimler tasarlayabilir, istenen nitelikte çıktılar elde edebilirsiniz.

Dinamik denetim planlama özelliği ile sonsuz sayıda denetim türü oluşturabilir; Operasyon, Mağaza, İSG, Mali, Hijyen, Kalite, Süreç, Sayım vb binlerce denetim türü oluşturabilir bu türlere içerik atayabilirsiniz.

Denetimini yapacağınız mağaza, tesis, alan, süreç vb ile birlikte bunlardan sorumlu yöneticileri puanlayabilirsiniz.

Denetçileri lokasyon, coğrafi bölge, uzmanlık, proje türü, tecrübe ve sahip olduğu sertifika vb özelliklere göre lokasyonlarla eşleştirebilir, denetimlerde birden fazla sorumlu yönetici puanlayabilirsiniz. Soru bazında istenen sorumlu yönetici sorudan muaf tutabilirsiniz. Sübjektif denetimlerin yerine objektif kriterlerle güvenli denetim modelini tesis eden NetAudit ile verilerinize istediğiniz yerden güvenle ulaşabilirsiniz.

about