Dijital dünyayı bizimle keşfedin

Netax modern teknolojilerle yenilikçi ve katma değerli çözümler üreten kalite odaklı bir firmadır

Keşfedin
Hakkımızda

Geleceğe hazırlıyoruz

Odağına Ar-Ge ve inovasyonu alan Netax 2016 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bugüne müşterilerini “Sanayi 4.0” ve “Dijital Dönüşüm” süreçlerine hazırlamakta, bu süreçleri yönetmekte ve kuruluş amacına uygun ürün ve hizmetler sunmakta

2016 yılından beri sektöre başarılı çözümler sunuyoruz

Deneyimli ekiplerimizle ERP, dijital dönüşüm, akıllı şehirleşme, e-Ticaret, IoT/IoB ,mobil çözümler gibi bir çok alanda çözüm üretiyoruz. Perakende, üretim, eğitim, sağlık, finans gibi farklı sektörden müşterilerimizi yenilikçi ve katma değerli çözümlerle destekliyoruz

 • ERP/SAP ve CRM Çözümleri
 • IoT/IoB Çözüm ve Danışmanlığı
 • E-Ticaret Çözümleri
 • Yazılım ve Mimari Danışmanlık
 • Müşteri Odaklı Çözümler
Daha Fazlası
about
img
.01

Değer katıyoruz

Modern teknoloji, ileri mimari ve metotlarla yenilikçi çözümler üretiriz

 • .Net Core, Java, Python, Scala ,Golang, Rust
 • Angular TypeScript , Vue.js, React.js
 • Flutter , React Native
 • Devops
 • Microservis, Docker, Kubernetes
 • Bulut (Cloud) Hizmeti - Azure, AWS, IBM
 • Blockchain Teknoloji ve Mimarileri
 • Big Data Teknoloji ve Mimarileri
.02

Süreçleri yalınlaştırıyoruz

Agile yaklaşımı, teknoloji ile birleştiriyoruz. Yazılım geliştirme ve mimari dönüşümlerde en iyi sonucu elde etmek için kaynak, zaman ve maliyet planlaması için modern ve yalın metodolojileri benimsiyoruz

img
img
.03

Profesyonel danışmanlık desteği

İhtiyaç ve sorun analizinizi yaparak hedeflerinize en uygun teknolojiyle sizi destekliyoruz

 • Yazılım Geliştirme ve Mimari
 • Devops
 • Yapay Zeka
 • Dijital Dönüşüm
 • Ar-Ge ve İnovasyon
 • Big Data Teknolojileri
 • İş Zekası ve Analitiği
 • Proje Yönetimi
Sektör

Dijital dünyaya yolculuğunuzda yanınızdayız

Farklı sektörlerden müşterilerimizin dijital dönüşüm çalışmalarını uzman ve profesyonel ekiplerimizle destekliyoruz. Dijital çağın gerektirdiği standartlara ulaşmaya çalışan firmalara bu yolculukta rehberlik ediyoruz

Perakende

Üretim

Eğitim

Turizm

Sağlık

Kamu

Lojistik

Netax tecrübesiyle yapay zeka destekli altyapıya kavuşun. Gelişen dijital dünya pazarında hak ettiğiniz yeri alın. Her gün büyüyen ve rekabetin arttığı pazarda altyapı ve teknolojiyle fark yaratın

 • Kaliteli müşteri deneyimi
 • Yapa zeka destekli müşteri davranış analizi
 • Tekilleştirme algoritmaları ile müşteri tekilleştirilmesi
 • Ürün fiyat karşılaştırması
 • Yenilikçi ve güvenli teknoloji ile altyapı desteği
 • Zamandan ve maliyetten tasarruf
img
img

Ayrı ayrı uygulamalarla, bu uygulamaların entegrasyonuyla uğraşarak zaman ve para harcamayın. Tek platformda aylık maliyetlerle tüm ihtiyaçlar bütünüyle karşılanabilir, finansal riskler ve nakit akışı problemleri ortadan kaldırılabilir

 • Finansal Yönetim
 • Tedarik Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Bakım-Onarım Yönetimi
 • Lojistik ve Malzeme Yönetimi

Mobil uygulamalarla desteklenmemiş tüm çözümler bir süre sonra masa başına mahkumiyeti ve kurumsal hantallığı getirir. Değişen ihtiyaçlara cevap verilmesi ve süreçlerin gerektirdiği esneklik ancak mobilite ile sağlanabilir

 • Süreci hızlandırın
 • Esneklik ve verimlilik kazanın
 • Diğer çözümleri optimize edin
 • Operasyonel kabiliyeti arttırın
 • Maliyetleri düşürün
img

Entegrasyon şirketler için en temel problemlerden biridir. Uygulama sayısı artıkça karmaşıklaşan sistemin yönetimi zorlaşır, maliyeti artar

 • Bilgiye güvenli ve verimli ulaşın
 • Kurum içi ve kurumlar arası birimleri entegre edin
 • Gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlayın
 • Verileri standart hale getirin
 • Süreci yalınlaştırın
 • Karar süreçlerine katkı sunun
 • Rapor ve veri işleme maliyetlerini minimize edin
img
img

Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve Internet of Bodies (Davranışların İnterneti) günümüzde dünya çapında hızla gelişen yenilik ve araştırma alanlarından bazılarıdır. Nesnelerin İnterneti (IoT), ilişkili şeylerin ve cihazların sensör, gerekli elektronikler ve yazılımlar ile iletişim kurabilmesi ve veri transferi gerçekleştirebilmesine olanak sağlayan ağ yapıya denir.

Davranışların İnterneti (IoB) ise Nesnelerin İnterneti (IoT)’nin insanlarla fiziksel boyutta ilişkilendirilmesi ile ortaya çıkan, özellikle sağlık sektöründe dönüşüme işaret eden teknolojilerdir. Fiziksel verilerin nesneler ve yazılımlarla ilişkilendirilmesi ile oluşan ağlara Davranışların İnterneti (IoB) denir.

Özellikle Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerinde IoT ve IoB çözümleri size Netax rehberliğinde ivme kazandırabilir.

 • Sektörde yeni gelir kapıları yaratın
 • Daha iyi ve daha hızlı karar alın
 • Zamandan ve maliyetten tasarruf edin
 • Süreçlerinizin verimliliğini verilerin yardımıyla test edin
 • Daha iyi bir müşteri deneyimi yaratın
 • Üretim performansının arttırın
img

CRM çözümlerinden, temel olarak satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler faaliyetlerinde idari süreçleri düzenlemesi, müşteri ilişkilerini koruması ve müşteriye odaklanma karlılığını artırması beklenir.

Netax Bilişim, CRM uygulamalarından beklenen temel işlevlere ek olarak teknolojiyi kullanarak müşterilerin daha iyi tanınmasını sağlar, birden çok kanaldan müşteri verilerini toplayıp merkezileştirir, toplanan verileri çeşitli yöntemlerle işleyip anlamlandırır ve müşteri ilişkilerini optimize eder.

Netax ile:

 • Müşteri ilişkilerinde fark yaratın
 • Rekabette öne çıkın
 • Kişiselleştirilmiş çözümleri keşfedin
 • Hızlı, alternatifli ve tutarlı iletişim sağlayın
 • Müşteri merkezli süreçler geliştirin

Birçok uygulamadan, sistemden ve süreçten gelen, entegrasyonu sağlanmamış dağıtık verilerin bir arada çalışamaması şirketlerin temel problemlerinin başında gelir.

İşletmelerin birbirinden farklı süreçleri yönetme gerekliliği çeşitli türde uygulamaların kullanımını kaçınılmaz kılar. Uygulama sayısı arttıkça sistem karmaşıklaşır, yönetimi zorlaşır, sistemin işletme maliyeti artar. Bir süre sonra bu karmaşıklığın sonucunda meydana gelen sorunlar yürütülen esas faaliyeti de etkilemeye başlar.

Netax, farklı tür ve nitelikteki uygulamalar ile kurumsal sistemlerin iletişimini sunduğu entegrasyon çözümleriyle sorun olmaktan çıkarır.

 • Bilgiye güvenli ve verimli ulaşın
 • Kurum içi ve kurumlar arası birimleri entegre edin
 • Gerçek zamanlı ve işlem bazlı veri iletimi sağlayın
 • Verileri standart hale getirin
 • Süreci yalınlaştırın
 • Farklı kişilerin aynı veriyi aynı şekilde yorumlayabilmesini garantileyin
 • Karar süreçlerine katkı sunun, karar alıcıların işini kolaylaştırın
 • Rapor ve veri işleme maliyetlerini minimize edin
img
img

Dijital dönüşüm artık bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldi. Tüm dünyada büyük bir ivmeyle hızlanan dijitalleşme, işletmeleri alışkanlıklarını değiştirmeye zorluyor.

Sektör ve ölçekten bağımsız olarak her firma günümüzde başarılı olabilmek için kendisini geleceğe taşıyacak dönüşüm çözümlerini bulmak ve dijital çağa ayak uydurmak zorundadır. Dijital dönüşümde geç kalan ya da iyi planlanmamış hamlelerde bulunan firmalar pazar kayıplarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Netax eski ile yeninin mücadelesinde kazanan taraf olabilmeniz için dijital devrim serüveninizde rehberiniz olmaya hazır.

 • Dijital dönüşüm danışmanlığı
 • Süreç iyileştirme
 • Kültürel adaptasyon
 • Organizasyon yapılanması
 • Altyapı ve uygulama mimarilerinin dönüşümü
 • Sürecin teknolojiyle ilişkilendirilmesi
 • Koşullar ve beklentilerin analizi
 • Uzun vadeli planlama
 • Gelecek öngörüsü
 • Dönüşümde süreklilik
Kariyer

Aşağıdaki pozisyonlardan birine uygun olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz

Frontend Developer

Önyüz Yazılım Geliştircisi
 • Min. 2 Yıl Tecrübe
 • Javascript, HTML, CSS
 • Vue.js, React.js, AngularJS
 • Takım Çalışması
 • Agile, Scrum

Yazılım Mühendisi

.Net Developer
 • MVC,.net Core
 • 3 Yıl Deneyim
 • Rest Api
 • Microservis
 • Git, Git Flow

Entegrasyon Uzmanı

Jitterbit
 • Entegrasyon deneyimi
 • 2 Yıl Deneyim
 • Rest ve Soap Api
 • Takım Çalışması
 • İngilizce

Yazılım Mühendisi

PHP
 • iyi derecede PHP bilgisi
 • MYSQL
 • En az 3 Yıl Deneyim
 • Takım Çalışması

Referanslarımız

Dijital yolculukta Netax rehberiniz


Partnerlerimiz

partner
partner
partner
partner