ÜRÜNLERİMİZ

NetAudit


about

NetAudit, oluşturulan iş kurallarına göre her türden tesisin, fiziki alanın, üretimin, personelin, mali denetimin, süreç ve kural denetimlerinin yapılabildiği gelişmiş bir denetim uygulamasıdır.


Süreçleri iyileştirmek ve şeffaflaştırmak, verimliliği arttırmak, kaynakları doğru planlamak, yapılan işlemlerin süreçlere ve standartlara uygunluğunu kurumsal değer olarak kazandırmak NetAudit’in sunduğu avantajların başında gelir.

NetAudit ile kendi süreçlerinize uygun denetimler tasarlayabilir, istenen nitelikte çıktılar elde edebilirsiniz.

Dinamik denetim planlama özelliği ile sonsuz sayıda denetim türü oluşturabilir; Operasyon, Mağaza, İSG, Mali, Hijyen, Kalite, Süreç, Sayım vb binlerce denetim türü oluşturabilir bu türlere içerik atayabilirsiniz.

Denetimini yapacağınız mağaza, tesis, alan, süreç vb ile birlikte bunlardan sorumlu yöneticileri puanlayabilirsiniz.

Denetçileri lokasyon, coğrafi bölge, uzmanlık, proje türü, tecrübe ve sahip olduğu sertifika vb özelliklere göre lokasyonlarla eşleştirebilir, denetimlerde birden fazla sorumlu yönetici puanlayabilirsiniz. Soru bazında istenen sorumlu yönetici sorudan muaf tutabilirsiniz. Sübjektif denetimlerin yerine objektif kriterlerle güvenli denetim modelini tesis eden NetAudit ile verilerinize istediğiniz yerden güvenle ulaşabilirsiniz.

about

Robocontroler


img

Akıllı Kontrat ve Sözleşme Yönetimi

Robo Controler tüm sektör ve işletmelerde kullanılabilecek, sözleşme ve kontrat ile ilişkili süreçleri anlık kontrol edebilen, kontrat ve sözleşmeye aykırı bir işlem gerçekleştiğinde otomatik olarak ilgili süreçleri çalıştırabilen akıllı bir platformdur.

Anlık Takip

Kontrat analiz, kural kontrol, kural oluşturma, dil işleme, tüm ERP’lerde çalışabilme, süreç kontrol ve aykırı işlem alarmlarını harekete tetikleme


Süreç Tetikleme

Şirket veya kurum aleyhine olabilecek muhtemel tüm durumları tespit edip işletilmesi gereken adımları başlatma


Dil desteği

Hard ve soft sözleşmeleri okuma, Türkçe ve İngilizce dil kurallarına göre analiz edip çıkarımlarda bulunma

about
img

NetHr


about

İnsan kaynakları ile ilgili tüm süreçleri dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak yönetmek ister misiniz?


Süreçleri kullandığınız uygulamalara uydurmak zorunda değilsiniz!


NetHR, hızlı, güvenilir, süreçlere ve ihtiyaçlara uygun konfigüre edilebilir yapısıyla yeni bir ufuk sunuyor.

NetHR ofisinizdeki yeni yardımcınız olacak. Karmaşık, maliyetli ve zaman alan tüm insan kaynakları süreçlerini NetHR ile kolaylıkla yönetebileceksiniz. NetHR ile kaynak verimsizliğini minimize edecek, kaynakları doğru planlayabilecek ve tüm süreçlerinizde şeffaflık sağlayabileceksiniz. Üstelik bunun için önemli bir yatırım yapmak zorunda kalmıyorsunuz.

about

IoTrack


about

Iotrack verimlilik kontrol sistemiyle firma süreçlerinizi anlık olarak takip edebilirsiniz.


Kapalı ve açık alanda hassas lokasyon tespiti ile hem personelinizin hem de sürecinizdeki önemli objelerin yerini anlık olarak görebilir, planlanan süreçle uyumunu izleyebilirsiniz.


Kimin nerede vakit geçirdiğini anlık olarak görüntülerken ısı haritaları yardımıyla firmadaki yoğunlukları daha detaylı analiz edebilirsiniz

Tanımlanan alanlarda tanımlanan kişi veya nesnelerin ne kadar zaman geçirdiği, ne sıklıkta hareket ettiği, hareketin hangi alanlarda yoğunlaştığını Iotrack ile görebilir, çeşitli raporlamalar elde edebilirsiniz.

Belirlenen zaman dilimlerinde bu hareketleri ısı haritası çıkarma özelliği ile anlamlandırabilir, verimlilik ve güvenlikle ilgili sonuçlar çıkarabilirsiniz.

about

NetPro


about

NetPro, çeşitli periyotlara göre üretimin planlandığı, sipariş ve taleplere göre üretimin ayarlandığı, tüm ürünlerin aynı kalite ve standartlarda belli reçetelere bağlı kalınarak üretildiğini garanti altına alan, miktar ve maliyetlerin takip edilebildiği bir üretim maliyet uygulamasıdır.

1 birim ürünün üretilmesi için gerekli malzeme ve kaynağın maliyetinden tüm şirket genelinde üretilen ürün ve kaynağın maliyetleri planlanabilmekte, istenen zaman aralıklarına uygun olarak raporlanabilmektedir.

NetPro ile üretim sürecinde planlananla gerçekleşen bütçe arasındaki tüm kayıp-kaçaklar takip edilebilmekte, bütçede oluşabilecek gram değerindeki maliyet farkları anlamlandırılabilmektedir.

NetPro, üretimin farklı illerde, farklı tesislerde ve farklı personeller tarafından aynı standartta üretilmesini temin eder.

Dağınık üretim süreçlerinin yönetilmesini kolaylaştırır, maliyet farklarının analizine olanak yaratır

about